Wymyślić innowacyjną Europę od nowa

Dodane: 13 sierpnia 2009 przez Krzysztof

Nadchodzą zmiany w Europie. Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad zmianami, które mają poprawić innowacyjność Europy, bo zostajemy trochę w tyle.

Dlaczego potrzebujemy zmian w innowacyjności Unii Europejskiej?

Innowacje w Europie wspierane są już od wielu lat, ale mimo to nie osiągamy zawrotnego poziomu innowacyjności społeczeństwa. Dzieję się tak, ponieważ nie umiemy efektywnie wykorzystać olbrzymiej wiedzy jaką dysponujemy. Inwestycje w infrastrukturę, kompetencje, kreatywne środowiska pracy nie są takie jakie powinny być w XXI wieku. Większość w tym momencie się oburzy, bo przecież jest pełno programów wspierających i finansujących innowacyjność. Ale też pewnie większość wie jak ciężko uzyskać takie finansowanie. Więcej szczęścia mają zazwyczaj te pomysły, które raczej na pewno wypalą. Gdy mamy coś kreatywnego i ambitnego, ale jednocześnie obarczonego pewnym ryzykiem ciężej będzie uzyskać wsparcie. Poza tym wszystko wymaga wielu złożonych procesów, przez co załatwianie formalności ciągnie się w nieskończoność. Przez to i również przez inne czynniki nowe kraje UE nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Europa się starzeje i jak taki dziadek robi wszystko powoli. A w innych częściach świata pędzą do przodu. Właśnie dlatego potrzebne są radykalne zmiany!

Szybkość i synchronizacja jest wszystkim co potrzebne.

UE uważa, że szybkość działania w innowacjach jest kluczowa.  Obecna struktura i instytucje reagują zbyt wolno i w szczątkowy sposób co przekłada się na efektywność działań organizacji. Potrzebna jest spójna polityka, która pozwoli działać jednocześnie na wielu poziomach. Do tej pory głównym zadaniem UE było stworzenie jednego rynku na którym mogą działać wszystkie państwa członkowskie. Teraz trzeba to rozszerzyć również na innowacje.  Potrzebne jest stworzenie zunifikowanych zasad, które umożliwią wszystkim jednakowy dostęp do innowacji.

Od biznesu do innowacyjnego społeczeństwa.

Same zmiany i innowacje w biznesie nie są wystarczające. Trzeba zaangażować społeczeństwo w działania proinnowacyjne . Oczywiście Unia nie przypomniała sobie nagle o społeczeństwie i jego potencjale, ale do tej pory wszelkie zmiany wchodziły w życie bardzo mozolnie. Przez najbliższe 10 lat trzeba skupić się na  rozwoju systemu innowacji społecznych tak jak przez ostatnie 20 lat skupiano się na R&D.

Inwestowanie w infrastrukturę przyszłości.

W Europie inwestowanie w infrastrukturę wygląda tak jak to było w 19, czy 20 wieku. To przeszkadza we wdrażaniu nowych technologii. Przykładowo internet szerokopasmowy nie jest tylko nową technologią zwiększającą szybkość transmisji, ale również jest to czynnik konieczny do dalszych innowacji związanych z rozwojem Internetu. UE musi odblokować potencjał nowej infrastruktury cyfrowej pobudzając kreatywność i innowacyjne myślenie użytkowników i przedsiębiorców, a wtedy będzie kwestią czasu wysyp nowoczesnych produktów. Poza tym Europa jest dość mocno zamknięta na nowości, uważamy, że niepotrzebne jest wprowadzanie nowości, skoro obecne rozwiązania całkiem dobrze sobie radzą. Ale to właśnie hamuje rozwój. Gdyby chociażby Thomas Edison właśnie tak myślał,  rozwojowo bylibyśmy kilkadziesiąt lat wstecz.

Nowe miejsca dla nowych typów współpracy.

Innowacje powinny opierać się na współpracy, wymianie poglądów, pomysłów, doświadczeń. Innowacje zamknięte w laboratoriach, uniwersytetach, instytutach, czy firmach nie są wystarczająco efektywne. Rozwój internetu i web 2.0, których jesteśmy świadkami całkowicie zmieniają sposób w jaki się komunikujemy. Spotkania, czy wymiana poglądów nie ogranicza się już tylko do bezpośrednich spotkań. To co powstało do tej pory tj. parki technologiczne, inkubatory, sieci badawcze, czy wymiany edukacyjne są ogromnym dokonaniem, jednak innowacje idą znacznie dalej. Potrzebne są nowe kombinacje tego co już mamy.  Konieczne jest wspieranie otwartych innowacji, o których pisałem już wcześniej. Jednym z pomysłów jest tworzenie laboratoriów innowacji tworzonych pomiędzy miastami, instytutami, firmami i grupami społecznymi w celu wspólnego tworzenia innowacji.

Dodatkowo na stronie domowej Innovation Unlimited można poczytać o szczegółowych pomysłach na zmiany traktowania innowacji w Europie. Debata prowadzona na tej stronie będzie wykorzystana do stworzenia ostatecznego planu innowacji dla Europie. Oczywiście zgadzam się z tym, że takie zmiany mogą znacznie ułatwić wiele formalności związanych z wdrażaniem innowacji, jednak czy tak samo szybko wpłynie to na mentalność Europejczyków?

Poczytaj o innych rzeczach:

Odpowiedz

InnoGenerator.pl on Facebook

POWIĄZANE STRONY