Miasto opłaca (inno)pracę studentów

Dodane: 31 marca 2010 przez Tomasz

Do 31 marca 2010 (lub 31 października 2010 w następnej edycji) studenci mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez miasto Poznań i otrzymać… stypendium za to, że odbędą staż w innowacyjnej branży na terenie miasta. Radni Poznania stwierdzili, że warto płacić z budżetu miasta studentom, by zostali w Poznaniu i rozwijali innowacyjne gałęzie gospodarki.

Podjęta przez Radnych uchwała ma na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego regionu, zachęcenie studentów do kształcenia i zdobywania doświadczenia w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz przytrzymania tych najlepszych studentów „u siebie”. Każdy student powinien zatem rozważyć, czy przyznane stypendium za staż wynagrodzi jego związanie się z konkretnym miejscem, w którym będzie zobowiązany pracować przez 12 miesięcy.

Stypendia zostaną przyznane tylko studentom uczelni wyższych (z wyłączeniem studiów doktoranckich), którzy mieszkają na terenie Poznania (są jednak od tego dopuszczalne wyjątki), którzy znajdą pracodawcę wyrażającego chęć przyjęcia ich na staż opłacany przez miasto. Stypendium pokrywa koszty stażu, natomiast szczęśliwi stypendyści zobowiązują się do pracy przez 12 miesięcy na terenie Poznania u pracodawcy organizującego im staż.

Konkurs jest z punktu widzenia miasta proinnowacyjny, ponieważ pracodawcą może być tylko:

- podmiot realizujący tzw. nową inwestycję

- nowa inwestycja będzie mieć charakter innowacyjny

- będzie realizowana w sektorze produkcyjnym lub sektorze usług nowoczesnych typu:

centrum usług wspólnych, centrum IT, centrum usług outsourcingowych (tzw. Business Process Outsourcing) lub centrum badawczo-rozwojowe na terenie Poznania.

Ciekawostkę stanowi określenie innowacyjnego charakteru inwestycji w sektorze produkcyjnym, która według Rady Miasta jest definiowana poprzez „okres stosowania na świecie wdrożonego w ramach nowej inwestycji rozwiązania technologicznego nie przekracza 3 lat, bądź wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności”. To kolejna cegiełka w naszym pojmowaniu tego, co określamy w branży jako „innowacyjne”.

Zachęcamy wszystkich studentów do rozważenia tej ciekawej propozycji. Będzie ona korzystna zarówno dla zwycięskich studentów, jak i samego miasta, które w ten sposób „bodźcuje” rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i inicjatyw na swoim terenie.

Niezbędne dokumenty znajdują się do ściągnięcia tutaj.

za:

UAM, www.poznan.pl

Poczytaj o innych rzeczach:

Odpowiedz

InnoGenerator.pl on Facebook

POWIĄZANE STRONY